Směrnice Rady

 

NÁZVY, POPISY A DEFINICE VÝROBKŮ

 

1. Med je přírodní sladká látka produkovaná včelami medonosnými (Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo výměšků živých části rostlin nebo z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, které se nacházejí na živých částech rostlin, které včely sbírají, přetvářejí mísením se svými vlastními specifickými látkami a ukládají, nechávají dehydratovat, uskladňují a nechávají uležet a zrát v medových plástech.

 

2. Hlavními druhy medu jsou:

 

a) podle původu:

 

i) květový med nebo nektarový med

 

med získaný z nektaru rostlin;

 

ii) medovicový med

 

med získaný převážně z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách (Hemiptera), které se nacházejí na živých částech rostlin, nebo ze výměšků živých částí rostlin;

 

b) podle způsobu získávání nebo obchodní úpravy:

 

iii) plástečkový med

 

med uložený včelami do zavíčkovaných bezplodových buněk jimi čerstvě postavených plástů nebo do tenkých podkladových plástů vyrobených výhradně z včelího vosku, prodávaný v celých uzavřených plástech nebo v dílech takových plástů;

 

iv) med s plástečky

 

med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu;

 

v) vykapaný med

 

med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů;

 

vi) vytočený med

 

med získaný odstředěním odvíčkovaných bezplodových plástů;

 

vii) lisovaný med

 

med získaný lisováním bezplodových plástů s použitím nebo bez použití mírného zahřátí nepřesahujícího 45 °C;

 

viii) filtrovaný med

 

med získaný odstraněním cizorodých anorganických nebo organických látek tak, že dojde k odstranění podstatného množství pylu.

 

--------------------------------------------------

 

VLASTNOSTI SLOŽENÍ MEDU

 

Med se skládá v především z různých cukrů, převážně glukosy a fruktosy a jiných látek, jako jsou organické kyseliny, enzymy a pevné částice zachycené při sběru medu. Barva medu se pohybuje od téměř bezbarvé až po tmavě hnědou. Konzistence může být tekutá, viskózní nebo částečně až zcela krystalická. Chuť a vůně medu se liší, ale jsou odvozeny z původu rostliny.

 

Do medu se při uvádění na trh nebo při použití v jakémkoli výrobku určeném pro lidskou spotřebu nesmějí přidávat žádné potravinové složky, včetně potravinářských přídavných látek, a nesmějí do něj být přidávány ani žádné látky jiné než med. Med nesmí pokud možno obsahovat cizorodé organické nebo anorganické látky, které nepatří do jeho složení. Kromě bodu 3 přílohy I nesmí mít jakékoliv cizí příchutě nebo pachy, nesmí začít kvasit, nesmí mít uměle pozměněnou kyselost ani nesmí být zahřát tak, aby byly jeho přirozené enzymy zničeny nebo významně inaktivovány.

 

 

Med musí při uvádění na trh nebo při použití v jakémkoli výrobku určeném pro lidskou spotřebu splňovat tyto kriteria složení:

 

1. Obsah cukru

 

1.1 Obsah fruktosy a laktosy (součet obou)

 

— květový med | nejméně 60 g/100 g |

 

— medovicový med, směsi medovicového medu s květovým medem | nejméně 45 g/100 g |

 

1.2 Obsah sacharosy

 

— obecně | nejvýše 5 g/100 g |

 

— med z akátu (Robinia pseudoacacia), vojtěšky (Medicago sativa), banksie (Banksia menziesii), kopyšníku (Hedysarum), blahovičníku (Eucalyptus camadulensis), židelníku (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii) a citrusů (Citrus spp.) | nejvýše 10 g/100 g |

 

— med z levandule (Lavandula spp.) a brutnáku (Borago officinalis) | nejvýše 15 g/100 g |

 

2. Obsah vlhkosti

 

— obecně | nejvýše 20 % |

 

— med z vřesu (Calluna) a pekařský med obecně | nejvýše 23 % |

 

— pekařský med z vřesu (Calluna) | nejvýše 25 % |

 

3. Obsah látek nerozpustných ve vodě

 

— obecně | nejvýše 0,1 g/100 g |

 

— lisovaný med | nejvýše 0,5 g/100 g |

 

4. Elektrická vodivost

 

— med níže neuvedený a směsi těchto medů | nejvýše 0,8 mS/cm |

 

— medovicový med a med z kaštanů a jejich směsi kromě níže uvedených | nejvýše 0,8 mS/cm |

 

— výjimky: med z planiky (Arbutus unedo), vřesovce (Erica), blahovičníku, lípy (Tilia spp.), vřesu (Calluna vulgaris), (Leptospermum), kajeputu (Melaleuca spp.) | |

 

5. Obsah volných kyselin

 

— obecně | nejvýše 50 miliekvivalentů kyseliny na 1000 gramů |

 

— pekařský med | nejvýše 80 miliekvivalentů kyseliny na 1000 gramů |

 

6. Diastasová aktivita a obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF) stanovený po zpracování a smísení

 

a) Diastasová aktivita (Schadeova stupnice)

 

— obecně, kromě pekařského medu | nejméně 8 |

 

— medy s nízkým obsahem přirozených enzymů (například citrusové medy) a obsahem HMF nejvýše 15 mg/kg | nejméně 3 |

 

b) HMF

 

— obecně, kromě pekařského medu | nejvýše 40 mg/kg (kromě ustanovení písm. a) druhé odrážky) |

 

— medy s udáním původu z regionů s tropickým klimatem a směsi těchto medů | nejvýše 80 mg/kg

 

Úřední věstník L 010 , 12/01/2002 S. 0047 - 0052